• +421-948-969-858
  • info@edishop.sk
  • Po.-Pia.: 9:00 - 16:00, Ne.: ZATVORENÉ
  • Obch. kancelária ul. Záhradnícka, Veľký Meder Po.-Pia.: 9:00 - 17:00, Ne.: ZATVORENÉ

Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

  • ul. Záhradnícka, Veľký Meder 932 01
  • Tel: +421-948-969-858
  • Fax: +421-233-204-670
  • info@edishop.sk
  • Po.-Pia.: 9:00 - 17:00, Ne.: ZATVORENÉ
  • Edi, s. r. o.

Dopravná infraštruktúra

Čerpanie odpadových vôd

Prvky aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu prečerpávajú odpadovú vodu do kanalizácie cez slučku vo výtlakovom potrubí, ktorá leží a je vedená až nad úrovňou spätného vzdutia. Tým je ohrozené miesto chránené proti vnikaniu vzdutej vody. ACO dodáva prvky aktívnej ochrany plastové, nerezové, liatinové a betónové.

Odlučovače tukov (OT)

Odlučovače tukov slúžia na zachytenie a odlúčenie neemulgovaných tukov a olejov rastlinného a živočíšneho pôvodu zo znečistených vôd v oblasti potravinárskych služieb a v priemyselných prevádzkach. Separovaním tukov sa úspešne zabraňuje usadzovaniu týchto látok v kanalizácii a tým sa zamädzuje ich upchávaniu.

Poklopy a kryty šácht

Jedná se o kruhový celoliatinový poklop s vnútorným priemerom 605 mm z tvárnej liatiny s vetracími otvormi alebo bez vetracích otvorov a s možnosťou vlastného znaku. Poklop je samonivelizačný s nastavením výšky od 160 mm do 220 mm a je určený pre inštaláciu v jednej rovine so živicovým povrchom vozovky ako kryt kanalizačných šácht.

Kanalizačné systémy

Kanalizačné systémy spoločnosti ACO zahŕňajú špeciálne potrubie Aqua-pipe® s vysokou kruhovou pevnosťou SN 8, ktorého súčasťou je príslušenstvo, ako je flexibilné potrubie Aqua-flex®, kontrolná šachta k systému Aqua-traffic control a dodatočná prípojka Aqua-dock®.

Drenážne systémy

Pre drenážovanie zvislých konštrukcií obytných domov sa vďaka svojej konštrukcii a stabilite uplatnia drenážne systémy FF-Drän, Opti-drän® alebo Strasil®. FF-Drän je ekonomické riešenie odvodnenia. Jedná sa o flexibilnú drenáž, ktorá sa dodáva v kotúčoch.

Retenčné a vsakovacie systémy

Vzhľadom na stále rastúcu výstavbu sa zmenšuje počet plôch, kde by sa mohla dažďová voda prirodzene vsakovať. V súčasnej dobe sa zo zastavaného územia dažďová voda vsakuje iba na cca 20 – 30% tohoto územia. Prevažná časť zrážkových vôd je teda odvádzaná kanalizáciou preč, čo výrazne zasahuje do prirodzeného prírodného kolobehu.