Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

Dopravná infraštruktúra

Mostné odvodnenie

Na mostoch je väčší potenciál ohrozenia účastníkov cestnej prevádzky. Samotné mostné konštrukcie musia byť dobre chránené a musia rýchlym a spoľahlivým spôsobom odviesť z komunikácie vodu tak, aby sa zabránilo vzniku aqua-planingu a poľadovice. Mostné odvodňovače musia byť dopravne bezpečné (rošt spojený s rámom, zaťaženie D400) a musia byť prispôsobené pre dané typy mostov.