Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

Mostné odvodnenie

Na mostoch je väčší potenciál ohrozenia účastníkov cestnej prevádzky. Samotné mostné konštrukcie musia byť dobre chránené a musia rýchlym a spoľahlivým spôsobom odviesť z komunikácie vodu tak, aby sa zabránilo vzniku aqua-planingu a poľadovice. Mostné odvodňovače musia byť dopravne bezpečné (rošt spojený s rámom, zaťaženie D400) a musia byť prispôsobené pre dané typy mostov.

Mostné odvodňovače pre:

 • Železobetónové mosty
 • Oceľové mosty
 • Mosty so štrkovým lôžkom

Mostné odvodňovače pre železobetónové mosty:

 • Systém HSD-2 (300x500mm) D400
 • s odtokom DN100 a DN150
 • Systém HSD-5 (500x500mm) D400
 • s odtokom DN100 a DN150

Systémové výhody:

 • dvojdielna konštrukcia, skladajúca sa z vrchnej a spodnej časti
 • výškovo nastaviteľná konštrukcia (pre rôzne hrúbky povrchu cesty)
 • stranovo nastaviteľné a otočné, s nastaviteľným sklonom vrchnej časti
 • možnosť dodatočného napojenia hrdla pri mostoch postupne zostavovaných v oblastiach pre chodcov rošty s užšími štrbinami

Vďaka týmto vlastnostiam je odvodňovač pre železobetónové mosty vhodný aj pre odvodňovanie napríklad poschodových parkovacích budov, veľtrhových hál alebo k 2-úrovňovému odvodňovaniu stropov podlaží.

Mostné odvodňovače pre oceľové mosty:

     typ 260x500mm, D400 s odtokom DN150

púzdro vpustu je vyrobené z ocele, aby mohli byť telesá vpustov zavarené do konštrukcie mostu (mostné vpusty z ocele nie sú výškovo nastaviteľné)

Mostné odvodňovače pre mosty so štrkovým lôžkom:

 • vpust s kruhovým roštom pre betónové panely s hrúbkou 300/350mm s odtokom DN200´
 • vpust HSD (500x500mm) C250 s dierovaným roštom

Použitie a systémové výhody:

 • používajú sa pri železobetónových mostoch so štrkovým lôžkom
 • skladajú sa z vrchnej a spodnej časti
 • vstupné otvory sú prispôsobené štrkovému lôžku
 • nedochádza ku splachovaniu štrku do vpustu,
 • nehrozí teda upchanie odtoku
 • vrchný diel je plynule výškovo nastaviteľný

V našom sortimente máme taktiež rôzne typy vrchných častí vpustov pre sanáciu mostov a vpusty so zvláštnym tvarom a doplnkové diely vpustov.