Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

Čerpanie odpadových vôd

Prvky aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu prečerpávajú odpadovú vodu do kanalizácie cez slučku vo výtlakovom potrubí, ktorá leží a je vedená až nad úrovňou spätného vzdutia. Tým je ohrozené miesto chránené proti vnikaniu vzdutej vody. ACO dodáva prvky aktívnej ochrany plastové, nerezové, liatinové a betónové.

Dôležité skutočnosti, ktoré je nutné vziať do úvahy pri navrhovaní aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu:

aktívnu ochranu proti spätnému vzdutiu je možné použiť pre odvodnenie priestorov, ktoré ležia nad i pod úrovňou kanalizácie
v prípade spätného vzdutia z kanalizácie je možné odtok behom spätného vzdutia ďalej používať
aktívna ochrana sa spravidla používa pre ochranu vyšších materiálnych hodnôt

Rozdelenie prvkov aktívnej ochrany proti spätnému vzdutiu:

Podľa odtekajúcej odpadovej vody (resp. vhodnosti použitia) je možné spätné uzávery rozdeliť do dvoch základných skupín:

  • pre odpadové vody bez fekálií (šedá voda)
    SINKAMAT® – prečerpávajúce zariadenia pre umiestenie nad/pod podlahou nízko položených objektov
  • pre odpadové vody obsahujúce fekálie (čierna voda) prečerpávajúce zariadenie MULI® dodávame v prevedení jedno- alebo dvojčerpadlovom (mono/duo)

MULI®-MINI – prečerpávajúce zariadenia pre odčerpávanie väčšieho množstva splaškovej vody (práčovne, sprchy), umiestnenie nad podlahou

UST a SAT – ponorné čerpadlá na čistú a splaškovú vodu, vhodné pre mobilné a stacionárne použitie (vyprázdňovanie kúpalísk, zberných nádrží…)

MULI®-STAR – malé prečerpávajúce zariadenie pre použitie pri nízko položených objektoch (WC, kúpeľní)

MULI®-PE – malé prečerpávajúce zariadenie pre použitie pri nízko položených objektoch, kde je na základe výšky čerpania požadovaný väčší výkon čerpadla

MULI®-PRO – prečerpávajúce zariadenie pre použitie vo verejnej a komerčnej sfére (hotely, školy…)

MULI®-MAX – kompletná čerpacia stanica pre odvodnenie povrchu a nízko položených objektov v súkromnej a komerčnej sfére