Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

  • Domov
  • ACO PRO – Ochrana obojživelníkov a drobných cicavcov

ACO PRO – Ochrana obojživelníkov a drobných cicavcov

Počas putovania živočíchov mezi ich zimným a letným stanoviskom alebo miestom ich párenia, prípadne pri putovaní za potravou, dochádza často ku kríženiu prirodzených pohybových trás s cestnou dopravou. V takom prípade býva veľa živočíchov zranených alebo usmrtených.

Rozdielne systémové diely zaručujú cielené prispôsobenie sa rôznym terénom, pretože rozsiahla ochrana je daná len vtedy, keď sú všetky nebezpečné zóny kompletne zaistené.

Systémové prvky:

  • zvodidlové prvky
  • mobilné zábrany
  • podchodové prvky
  • portálový prvok k podchodu
  • ukončovací žľab

Ucelený systém pre ochranu migrujúcich obojživelníkov, plazov a drobných cicavcov ACO pro je doporučený ako vhodná varianta Agentúrou ochrany krajiny a prírody.