Kontakt

Kontakt

Máte otázku, podnet na zlepšenie alebo chcete dopytovať naše služby?
Neváhajte nás kontaktovať. 

Máme riešenie aj pre Vás

Poklopy a kryty šácht

Jedná se o kruhový celoliatinový poklop s vnútorným priemerom 605 mm z tvárnej liatiny s vetracími otvormi alebo bez vetracích otvorov a s možnosťou vlastného znaku. Poklop je samonivelizačný s nastavením výšky od 160 mm do 220 mm a je určený pre inštaláciu v jednej rovine so živicovým povrchom vozovky ako kryt kanalizačných šácht.

Systémové výhody:

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • vhodné pre opravy aj pre novostavby
 • dlhá životnosť bez nutnosti opráv
 • vysoká odolnosť voči korózii z
 • odpadových vôd a z posypových
 • prostriedkov
 • vysoká pevnosť v tlaku a ťahu
 • 85% zaťaženia na šachtu prenáša
 • okolitá konštrukcia komunikácie
 • mimo skruž, iba 15% zaťaženia
 • prenáša samotná konštrukcia šachty
 • nie sú potrebné maltové špáry
 • polovičná hmotnosť oproti klasickým
 • poklopombezúdržbová, bezskrutková,
 • dopravne bezpečná aretácia
 • tlmiaca vložka v ráme poklopu –
 • opotrebováva sa dosadacia plocha
 • poklopu a nie rámu (poklop je možné
 • vymeniť rýchlejšie ako rám)

Triedy zaťaženia: D400 kN (podľa STN EN 124)